Werking

Aanmelding

Verschillende personen kunnen iemand doorverwijzen voor logopedie. Dit kan gebeuren door de school, het CLB, een huisarts, een orthodontist, een neuroloog, … Ook ouders kunnen zelf contact opnemen.

Onderzoek

We leggen een afspraak vast via mail of per telefoon. Eerst bespreken we samen de logopedische problemen. Dan volgt een uitgebreid onderzoek en de bespreking van de resultaten. Uit die resultaten blijkt of logopedie wel of niet noodzakelijk is. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig voor de therapie kan opgestart worden, zoals een onderzoek van het gehoor bij de NKO-arts en een IQ-onderzoek bij de psycholoog.

Behandeling

Als blijkt dat logopedische behandeling is aangewezen, spreken we therapiemomenten af. De therapie gaat wekelijks door op vaste momenten, per half uur of per uur. De frequentie kan variëren van één tot meerdere keren per week. We proberen zo snel mogelijk te starten. De therapie gaat door in de praktijk of op school.