Doelgroep

Afwijkende mondgewoonten

Mondademen, duimzuigen en tongpersen zijn afwijkende mondgewoonten.


Afwijkende mondgewoonten komen dikwijls samen voor met articulatieproblemen.


Therapie heeft vaak als doel een orthodontische behandeling te laten slagen.

Articulatiestoornissen bij kinderen

Je hebt een articulatiestoornis als je nog niet alle klanken kan uitspreken op een bepaalde leeftijd of als je klanken weglaat, bijvoegt of vervangt.

Taalstoornissen bij kinderen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het verwerven van de moedertaal.


Het verwerven van de moedertaal kan bij sommige kinderen trager verlopen dan verwacht. Dan spreken we van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenoten. Dan spreken we van een gestoorde taalontwikkeling.


De kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis variëren van kind tot kind.

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Bij jonge kinderen is het eten en drinken niet steeds vanzelfsprekend. Er kunnen moeilijkheden ontstaan zoals weigeren van flesvoeding, problemen bij het drinken van de borst, problemen bij de overstap naar lepelvoeding, problemen bij kauwen en vast voedsel of bij drinken uit een beker. Ook weigeren van specifieke voedingsmiddelen of eetsituaties kunnen een moeilijkheid zijn tijdens het eetmoment.Na een observatie van de eet- en/of drinkgelegenheid, krijgen ouders aangepast advies en wordt er ondersteuning geboden waar nodig. Indien nodig wordt hiervoor samengewerkt met andere disciplines.

Leerstoornissen

Leerstoornissen zijn problemen met schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Samen proberen we dan om basisvaardigheden en regels aan te leren en te onthouden.

Slikstoornissen

Slikstoornissen kunnen zich voordoen bij kinderen. Deze kinderen hebben dan een foutieve slikbeweging. Dit heeft op zijn beurt een negatieve invloed op de groei van de tanden. De tong duwt voortdurend tegen de voorste snijtanden waardoor deze schuin gaan groeien. Dit kan ook gepaard gaan met een foutieve articulatie van bepaalde klanken.


Zelf volgde ik een cursus om mij verder te specialiseren in deze specifieke problematiek van foutief slikken.

 

Slikstoornissen kunnen zich ook voordoen bij volwassenen. De aansturing van de spieren, nodig bij het slikken, kunnen problemen geven. De oorzaak kunnen we vinden bij een hersenletsel of bij een aandoening van het zenuwstelsel. Soms kunnen er ook plaatselijke beschadigingen of belemmeringen zijn waardoor het slikken moeilijk gaat. Dit komt dikwijls door een operatie in het hoofd- en halsgebied. Kenmerken zijn verslikken, moeite met kauwen, voedsel blijft hangen en gewichtsverlies.

Hiervoor verwijs ik graag door naar een logopedist in de buurt.

Andere diensten

Leerbegeleiding

U kan ook terecht in de praktijk voor leerbegeleiding.


Samen overlopen we de cursus en brengen we structuur aan. We maken het geheel overzichtelijk. Ook wordt er extra uitleg gegeven. We gaan op zoek naar de gepaste studiemethode bij elk afzonderlijk vak.


Leerbegeleiding hoort niet tot de therapieën die door het RIZIV worden terugbetaald.

Typ10

We leren ieder kind vanaf het 4e leerjaar blind typen via verschillende leerkanalen: audititef, visueel, tactiel, geheugen en redeneren. Er wordt geen tijdsdruk opgelegd. Ook kinderen met motorische, ontwikkelings- en leerproblemen zijn welkom. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximum 4 leerlingen om voldoende te kunnen inzetten op de noden van elk kind. Uw kind kan gedurende één jaar oefenen op een digitaal platform waar hij/zij ook verder wordt opgevolgd.

Indien u meer info wenst over de komende lessenreeksen, aarzel niet om contact op te nemen.